چیزی ,چیزی شبیه 

..پر از تعارضم.. چیزی شبیه خلا...خیلی از کلمات معنیش را از دست داده اند...مسخره است... واقعا مسخره است... دوست داشتن... عاشق شدن... تمام باورهایم را از دست داده ام... خیلی وقت است سراغش نمی روم...نمی دانم دقیقا چیست اما باید چیزی شبیه نفرت باشد... نفرت... جایگزین همه چیز شده است... زمان تنها چیزی که در این دنیا بهتریت دوا است... همه چیز می گذرد حتی تو... تو هم گذشتی با همه خوبیهات... خوبیهات؟ چیزی یادم نیس... به گمانم خوبیهای داشتی...صبر کن صبر کن... در گوشه های ذهنم دنبال گذشته می گردم دنبال خاطرات می گردم و این چیز خوبی نیس... تمام

منبع اصلی مطلب : قصه جدایی
برچسب ها : چیزی ,چیزی شبیه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :